Axamer Lizum

5

Kraj: Tyrolsko

Rakousko

(1580m - 2340m)

Zimní Alpy

Horní stanice

Útdešťové přeháňky
23.05.2017
Stdešťové přeháňky
24.05.2017
Čtdešťové přeháňky
25.05.2017
jasno
26.05.2017
Sojasno
27.05.2017
Nejasno
28.05.2017
Vítr15 km/h20 km/h20 km/h10 km/h10 km/h0 km/h
Předpověďdešťové přeháňkydešťové přeháňkydešťové přeháňkyjasnojasnojasno
Sněhové srážky0 cm0 cm0 cm0 cm0 cm0 cm
Dešťové srážky1 mm1 mm1 mm0 mm0 mm0 mm
Max. teplota7 °C5 °C6 °C7 °C9 °C11 °C
Min. teplota6 °C5 °C6 °C7 °C9 °C10 °C
Teplota ve větru3 °C1 °C2 °C5 °C8 °C10 °C
Hranice sněžení3100 m.n.m.2950 m.n.m.3050 m.n.m.3250 m.n.m.3650 m.n.m.3600 m.n.m.

Úterý 23.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnodešťové přeháňkydešťové přeháňky
15 km/h15 km/h20 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm1 mm2 mm
6 °C7 °C5 °C
4 °C6 °C4 °C
1 °C3 °C0 °C
3000 m.n.m.3100 m.n.m.3100 m.n.m.

Středa 24.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
dešťové přeháňkydešťové přeháňkydešťové přeháňky
15 km/h20 km/h20 km/h
0 cm0 cm0 cm
1 mm1 mm1 mm
4 °C5 °C4 °C
3 °C5 °C3 °C
-1 °C1 °C-1 °C
2900 m.n.m.2950 m.n.m.2900 m.n.m.

Čtvrtek 25.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnodešťové přeháňkydešťové přeháňky
20 km/h20 km/h15 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm1 mm1 mm
5 °C6 °C5 °C
3 °C6 °C3 °C
-1 °C2 °C-1 °C
2900 m.n.m.3050 m.n.m.3000 m.n.m.

Pátek 26.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnojasno
10 km/h10 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm0 mm
5 °C7 °C6 °C
4 °C7 °C6 °C
1 °C5 °C4 °C
3000 m.n.m.3250 m.n.m.3450 m.n.m.

Sobota 27.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnojasno
10 km/h10 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm0 mm
8 °C9 °C8 °C
6 °C9 °C7 °C
5 °C8 °C7 °C
3400 m.n.m.3650 m.n.m.3550 m.n.m.

Neděle 28.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnojasno
5 km/h0 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm0 mm
9 °C11 °C10 °C
7 °C10 °C8 °C
7 °C10 °C7 °C
3500 m.n.m.3600 m.n.m.3650 m.n.m.

Střední stanice

Útdešťové přeháňky
23.05.2017
Stdešťové přeháňky
24.05.2017
Čtdešťové přeháňky
25.05.2017
jasno
26.05.2017
Sojasno
27.05.2017
Nejasno
28.05.2017
Vítr15 km/h15 km/h15 km/h10 km/h10 km/h5 km/h
Předpověďdešťové přeháňkydešťové přeháňkydešťové přeháňkyjasnojasnojasno
Sněhové srážky0 cm0 cm0 cm0 cm0 cm0 cm
Dešťové srážky1 mm1 mm1 mm0 mm0 mm0 mm
Max. teplota10 °C9 °C9 °C10 °C12 °C14 °C
Min. teplota10 °C8 °C9 °C10 °C12 °C14 °C
Teplota ve větru8 °C5 °C7 °C9 °C11 °C14 °C
Hranice sněžení3100 m.n.m.2950 m.n.m.3050 m.n.m.3250 m.n.m.3650 m.n.m.3600 m.n.m.

Úterý 23.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnodešťové přeháňkydešťové přeháňky
10 km/h15 km/h15 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm1 mm2 mm
9 °C10 °C8 °C
7 °C10 °C6 °C
5 °C8 °C3 °C
3000 m.n.m.3100 m.n.m.3100 m.n.m.

Středa 24.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
dešťové přeháňkydešťové přeháňkydešťové přeháňky
15 km/h15 km/h10 km/h
0 cm0 cm0 cm
1 mm1 mm1 mm
7 °C9 °C7 °C
6 °C8 °C5 °C
3 °C5 °C2 °C
2900 m.n.m.2950 m.n.m.2900 m.n.m.

Čtvrtek 25.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnodešťové přeháňkydešťové přeháňky
15 km/h15 km/h10 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm1 mm1 mm
8 °C9 °C7 °C
6 °C9 °C5 °C
3 °C7 °C3 °C
2900 m.n.m.3050 m.n.m.3000 m.n.m.

Pátek 26.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnojasno
10 km/h10 km/h0 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm0 mm
8 °C10 °C8 °C
6 °C10 °C7 °C
4 °C9 °C7 °C
3000 m.n.m.3250 m.n.m.3450 m.n.m.

Sobota 27.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnojasno
5 km/h10 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm0 mm
11 °C12 °C10 °C
8 °C12 °C9 °C
8 °C11 °C9 °C
3400 m.n.m.3650 m.n.m.3550 m.n.m.

Neděle 28.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnodešťové přeháňky
5 km/h5 km/h10 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm2 mm
12 °C14 °C13 °C
10 °C14 °C11 °C
10 °C14 °C10 °C
3500 m.n.m.3600 m.n.m.3650 m.n.m.

Dolní stanice

Útdešťové přeháňky
23.05.2017
Stdešťové přeháňky
24.05.2017
Čtdešťové přeháňky
25.05.2017
jasno
26.05.2017
Sojasno
27.05.2017
Nejasno
28.05.2017
Vítr10 km/h10 km/h15 km/h10 km/h10 km/h5 km/h
Předpověďdešťové přeháňkydešťové přeháňkydešťové přeháňkyjasnojasnojasno
Sněhové srážky0 cm0 cm0 cm0 cm0 cm0 cm
Dešťové srážky1 mm1 mm1 mm0 mm0 mm0 mm
Max. teplota15 °C13 °C14 °C15 °C17 °C20 °C
Min. teplota13 °C12 °C13 °C14 °C16 °C19 °C
Teplota ve větru12 °C11 °C12 °C13 °C16 °C19 °C
Hranice sněžení3100 m.n.m.2950 m.n.m.3050 m.n.m.3250 m.n.m.3650 m.n.m.3600 m.n.m.

Úterý 23.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnodešťové přeháňkydešťové přeháňky
5 km/h10 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm1 mm2 mm
14 °C15 °C9 °C
9 °C13 °C4 °C
8 °C12 °C2 °C
3000 m.n.m.3100 m.n.m.3100 m.n.m.

Středa 24.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
dešťové přeháňkydešťové přeháňkydešťové přeháňky
10 km/h10 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
1 mm1 mm1 mm
11 °C13 °C8 °C
8 °C12 °C2 °C
7 °C11 °C0 °C
2900 m.n.m.2950 m.n.m.2900 m.n.m.

Čtvrtek 25.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnodešťové přeháňkydešťové přeháňky
10 km/h15 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm1 mm1 mm
12 °C14 °C9 °C
8 °C13 °C2 °C
7 °C12 °C1 °C
2900 m.n.m.3050 m.n.m.3000 m.n.m.

Pátek 26.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnojasno
10 km/h10 km/h5 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm0 mm
13 °C15 °C10 °C
8 °C14 °C4 °C
7 °C13 °C4 °C
3000 m.n.m.3250 m.n.m.3450 m.n.m.

Sobota 27.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnojasno
5 km/h10 km/h10 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm0 mm
15 °C17 °C11 °C
10 °C16 °C6 °C
10 °C16 °C5 °C
3400 m.n.m.3650 m.n.m.3550 m.n.m.

Neděle 28.05.2017

RÁNOPOLEDNEVEČER
jasnojasnodešťové přeháňky
5 km/h5 km/h10 km/h
0 cm0 cm0 cm
0 mm0 mm2 mm
18 °C20 °C14 °C
11 °C19 °C10 °C
10 °C19 °C8 °C
3500 m.n.m.3600 m.n.m.3650 m.n.m.